RECEP TAYİP ERDOGAN’IN SOYU

Günümüzde en can alıcı sorunların başında ırkcılık, milliyetci, şovenizm ve savaş gelmektedir.

Dünya’da Hitler faşizmide ırkcılık, milliyetcilik ve şovenizimle bütünleşerek kendi dışındaki ırkları yok etmek icin ortaya çıkmıştır.

Türkiyede ise devlet yapısı ırkcı fasist yapıya sahiptir. Bundan da güc alan Başbakan Recep bey Kılçtaroğlu’na sen adamın soyuna bak dedi. Bunu söylerken iradesinin dışında, bilinç altında var olan gerçek niyetini söylemiştir. Dikkat ederseniz hep böyle olmuştur. Kişilik bozukluğu olanlar başkaların kişiligiyle uğraşırlar.

12 eylül 1980 öncesi Türkçülük adına katliam yapanlar, özelikle dışarıdan da gelen Azarbeycan, Çecen, Bulgar ve benzer Türki Cumhuriyet’lerinden gelen Türk’lerdi. Bunlar Anadolu Türkleri olmadığı için kendilerini ispatlamaları gerekirdi. Özelikle M.H.P. bunları kullanıyordu. Bunlar Türk’cülük adına hep tetikcilik yaptılar. Katliamlarda hep bunlar kullanıldı. Sologanları bir ‘‘Türk cihana bedeldi.’’ Zavallı insanlardı. Sokakta bağırırlardı ‘‘Ne mutlu Türk’üm diyene’’ çünkü bunların Türk’lüklerinden şüpheleri hep vardı.

Başbakan Recep Bey önemli olan soy deyince 12 Eylül oncesi kullanılan zavvallı Türk’ler aklıma geldi. Recep Bey neyi ispatlamaya çalışıyordu. Hatırlarsınız bir mitingde dedelerinin üç kıtaya adalet dağıttıklarını soylemisti. Bununla iftihar ediyordu, özelikle soy tartışması toplumda bir kutuplasma yaratmıştır. Her defasında Osmanlı tarihi ile övünen, Recep Bey’in soyu nasıl bir soydur irdelemekte yarar vardır.

Orta Asya’yı kana bulayan oradan kovulan 1071 de Anadolu’yu işgal ettiler. Gelir gelmez katliamlara başladılar. O katliamlar günümüze kadar devam etmiştir ve halen devam ediyor. İşgalle kalmadılar kılıç zoruyla Anadolu topraklarında yaşıyan bütün toplulukları zorla müslümanlaştırdılar. Her defasında İslam hosgorü dinidir diyen Recep Bey’in soyu anadolu Alevi’lerini nasıl katlettiklerine ve tarihene bir göz atalım.

1239’da BABA İSHAK savaşlarında elli bin Alevi katlettiler.

1417’de islamı red edip Alevi olduğunu, inancından taviz vermeyen BÖRTLÜCE MUSTAFA ve on bin Alevi’yi katlettiler. (Aydın yöresinde)

1419’da Alevi olduğunu İslamı kabul etmediği icin TORNAK KEMAL ve on beş bin Alevi’yi katlettiler. (Manisa yöresinde)

1420’de Alevi önderi ve düşünürü ŞEYH BEDREDDİN ve on binlerce Alevi katledildi.(Bursa, Trakya ve Bulgaristan Serez çevresinde)

1511’de şeriata baş kaldıran ŞAH KULU  ve binlerce alevi katledildi. (Bursa dolaylarında elli bin Alevi katledildi.)

1512’de İslamiyeti red eden Alevi önderi NUR ALİ HALİFE ve binlerce alevi katledildi. (Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat dolaylarında yirmi bin dolaylarında Alevi katledildi.)

1514’de ŞAH İSMAİL hareketi, Cani Yavuz selim tarafında yüz binlerce alevi katledildi.(Kayseri, Sivas, Erzincan, Tercan ve Bayburt dolaylarında)

1518’ de Alevi önderi ŞEYH CELAL ve binlerce alevi katledildi. (Yozgat Bozok dolaylarında otuz bin Alevi katledildi.)

1526’da Alevi önderi BABA ZÜNNUN ve binlerce alevi katledildi. (Bozok dolaylarında bütün taraftarları kılıçtan geçirildi.)

1527’de KALENDER ÇELEBİ ve on binlerce Alevi katledildi. (Sivas dolaylarında başladı, tamamı kılıçtan geçirildi.)

1598’de Alevi önderi KARA YAZICI  ve binlerce alevi katledildi. (Karaman, Amasya ve Urfa yöresinde yüz bin dolayyında Alevi katledildi.)

1600’larda Alevi önderi ve düşünürü PİR SULTAN ABDAL katledildi.

1826 da Osmanlı Padişahı 2. Mahmut yeniçeri ordusunu kaldırdıktan sonra bütün Alevi’lerin derğahlarını yıktırıyor, BEKTAŞİ BABALARINI astırıyor. DEDELERİ başka yerlere sürüyor imparatorluk içinde Alevi’leri sürgün ettiriyor. Aleviler dağlara kaçıyorlar hayatta kala bilmek için  yıllarca dağlarda saklandılar.

1890’larda Recep Bey’in soyu parasız kaldığı için Filistin topraklarını Yahudi’lere sattılar.

1894’de 2. Abdul Hamit Doğu’da Aşiret reislerinden alaylar oluşturarak önce Alevi koylerini talan ettiler, sonra Ermeni’leri katlettiler.

1915’de bir buçuk milyon Ermeni katledildi, sağ kalanlar sürüldü.

1925’de kimliklerine sahip çıkan on binlerce kürt katledildi.

1938’de Dersim’de Alevi önderi SEYİD RIZA ile birlikte yüz bini geçkin Alevi katledildi, sağ kalanlar yurtlarından sürgün edildi.

1967’de Elbistan’da  Alevilere ait tüm işyerleri yakıldı, yıkıldı, katliama giriştiler.

1978’de Maraş katliamında yüzlerce Alevi katledildi. Allah Alah deyip hamile kadınları bıçakladılar, çocukları ellerinden ağaclara çivilediler.

1978’de Malatyada Alevi’leri katlettiler, iş yerlerini yakıp, yıktılar.

1980’de Çorum’da katliam yaptılar. Alevi’lere ait işyerleri ve evler yakıldı yıkıldı.

1980’de 12 Eylül’de faşist cunta  binlerce devrimciyi katletti, yüz binleri zindanlara koydu, Alevi köylerine özel baskılar yapıldı, göçe zorlandılar, Alevi köylerine cami yaptırıldı.

1993’de Sivas’ta İslamcı gericiler 35 aydını diri, diri yaktılar.

1994’de bızat Recep Bey Alevi’lerin Derğahı KARACA AHMEDİ yıkmaya çalışmıstır, dedeleri gibi.

1995’de GAZI MAHALLESİ ve BİR MAYIS mahallesinde CEM evlerine saldırmış, katliamlar yapılmıştır. Daha da yazamadıklarım var işte Recep Bey’in soyu bunları yapmıştır. Yine müslüman Başbakanımız atalarına özendi çocuklara özel bir yasa çıkardı. 12,13,14,15 yaşındaki çocuklara polise taş atıkları gerekçesiyle (taş atan çocuklar) onlarca yıl ceza verilmesini sağlamıştır.

Bunca katliamlara rağmen halen Alevi’lik, İslam’ın içindedir diyenlere bir kez daha kendi tarihlerini okumalarını tavsiye ediyorum. Alevi’lik İslam’ın içindedir demek Alevi’liğe ihanettir. 

Soy tartışması yapanlar genelde iki yüzlü olurlar. Başkasının soyunu tartışanlardan biride Hitler’di. Hitler insan soyunun en aşağılık, ucuz karekterde olanıdır. Bunların kendilerine ait soylarında şüpheleri vardır. Her kalıba girerler, belli bir duruşları yoktur.

Tarihte ne zaman ki ırk ve soy tartışması olmuşsa peşinden katliamlar  başlamıstır. Recep Bey bunu boşuna söylememiştir.

 

Barış AYDIN Paris