2002

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İğde Sokak No: 24  Dikmen  – Ankara

Tel: 0312 480 15 55 Faks: 0312 480 15 75

E-mail : alevifederasyonu@gmail.com

 

Acildir….

 

SOL GÜÇ BİRLİĞİ HALEN YETERSİZ DERHAL GİDERİLMELİDİR.

 

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) olarak solda güç birliği yaratılması amacıyla aylardır sürdürdüğümüz çalışmaların, görüşmelerin ve şu ana kadar elde edilen sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı zorunlu görüyoruz.

 

Sol ve sosyal demokrat partilerin yanı sıra, KESK , TMMOB ve ÇYDD Genel Başkanı  Prof. Türkan Saylan, milletvekilleri, ayrıca bir çok STK ve DKÖ Başkanları  ile yapılan bir dizi görüşmelerde, ABF ve AABK tarafından hazırlanan  “LAİK, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜME ORTAK OLUN”  başlıklı, sol ve sosyal demokrat partilerini güç birliğine davet eden kapsamlı bir dosya sunulmuştur. Bu çerçevede sürdürülen tartışmalar ve görüşmeleri solda güç birliğinin, düşünsel projeleri de içeren bir zeminde ele alınmıştır.

 

Solda güç birliği talebi ilk olarak ABF tarafından 29 Ekim 2006’da gerçekleştirilen “LAİK, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM”  mitingi ile, 28 Nisan’da Mersin’de 35 bin kişinin katıldı ikinci mitingimizde de bu talep siyasilere iletilmiştir. Tandoğan ve Çağlayan mitingleri de halkın beklentisi olan bu mesajı vermiştir. Bu mesajı herkesin eksiksiz ve tam okuması gerekir.

 

Şu ana kadar CHP ve DSP arasındaki güç birliğinin CHP çatısı altında başlaması önemli bir adım olmasına rağmen yetersiz ve sol-sosyal demokrat partilerin tam olarak  güç birliğini sağlamakta eksik kalmış bir projedir. Bu nedenle bu eksizliğin mutlaka birkaç gün içinde derhal giderilmesi gerekir.

 

ABF ve AABK olarak, STK’ları ve DK֒leri, sol ve sosyal demokrat partiler, siyasi oluşumlar ve inisiyatiflerin arzusu olan “solda güç birliği”, son dönemlerde bir çok kitlesel etkinlikte açığa çıkan “solda güç birliği” talebi tam olarak karşılanmış değil, solu dışarıda kalmış bir güç birliği, halkın alanlardaki mesajı tam okumamıştır.

 

CHP ve DSP’nin bir an önce, halkın özlemine ve beklentisine tercüman olacak girişimi başlatarak SHP, ÖDP, 10 Aralık Hareketi gibi tüm sol ve sosyal demokrat kesimleri derhal güç birliği görüşmelerine davet etmelidirler. Solun meclise değil, iktidara talip olması gerekir. Türkiye’de yükselen, gericiliği, ırkçılığa, siyasal İslamcı tehlikeye karşı, demokratik, laik, sosyal bir Türkiye için iktidar perspektifi hedeflenerek güç birliği hesaplanmalıdır.

 

20 MAYIS’TA,  ALEVİ –BEKTAŞİ MECLİSİ TOPLANIYOR

ABF ve AABK 20 Mayıs’ta Ankara’da, 7 bölgeden ve tüm illerden Alevi-Bektaşi kanaat önderleri, inanç önderleri, Dernek Başkanları, Köy ve mahalle muhtarları, iş adamaları, aydınları, sanatçıları ve yöre derneklerimiz, binlerce temsilcisinin katılımı ile,  “Alevi-Bektaşi Meclisi”nin en önemli gündemi olan “Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir siyaset istiyoruz?” sorunun cevabını kamuoyu ile paylaşacaktır. 20 Mayıs’ta gerçekleşecek meclisimiz, sol güç birliğinin eksiklerinin tamamlanmış olduğu müjdesini bekliyor. 07.05.2007

 

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

 

ALEVİ BEKTAŞİ FEDARASYONU             AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

 

Selahatin Özel, Genel Başkan                                                                  Turgut Öker, Genel Başkan