DABF

ALEVI

Anerkendt 25. Oktober 2007

 

Der bor cirka titusinde alevier i Danmark. I Tyrkiet, hvor der bor over tyve millioner alevier, er trosretningen stadig præget af assimilation og endnu ikke anderkendt.

AABK

260 Alevi Kultur Centre

 

Alevi Forbundet i Danmark er stiftende medlem af Alevi Unionen i Europa, bestående af forbunde fra tolv lande, der repræsenterer over 1,5 millioner alevier.

TRO

Panteistisk Gudssyn

 

Hele universet betragtes som en helhed; en energi hvoraf mennesket et det mest udviklede. Den enkeltes liv reinkarneres, indtil denne bliver en del af helheden.

“ the greatest holy book to be read, is a human being

Hace Bektas Veli

Alevi-Bektashismens Grundprincipper

 

Dette er første forlag om alevismen - skrevet af alevierne selv i danmark. Udarbejdelsen har været med henblik på anerkendelse, som trosretning i Danmark. Samtidig er den brugt som grundbog af flere forbund, for også at blive anerkendt som trosretning i deres repræsentative lande. Dele af indholdet kan forekomme forældet!

Rettigheder: Alevi Forbundet

Publiceret år 2006

pdf.

Cem, Semah & Kaygusuz Abdal

 

Tre dobbeltsprogede bøger på dansk og tyrkisk der er tiltænkt 3.-5. klasse. Bøgerne der omhandler cem ceromonien, semah ritualen og en fortælling om digteren Kaygusuz Abdal er let læselige - dog indholder de termer der for nogle børn skal forklares. Ved brug af bøgerne kontaktes Alevi Forbundet eller Forlaget Qizilbas. Klassesæt fremsendes.

Rettigheder: Forlaget Qizilbas

Publiceret år 2015

Rød Due Malebog 

 

Malebog med danske undertekster og alevitiske motiver, der er tiltænkt 0. - 2. klasse. Billederne i boger omhandler sammenhold, næstekærlighed med meget korte tekster under hvert billede. Ved brug af bøgerne kontaktes Alevi Forbundet eller Forlaget Qizilbas. Klassesæt fremsendes.

Rettigheder: BDAJ NRW

Publiceret år 2021

“ the end of the path would be dark, if the path is not science”

Hace Bektas Veli

~Læresætninger~


Viden er vores vej, Kærlighed er vores religion


Vi ser alle folkeslag med samme øjne


Alle køn er ligestillede og betragtes som "liv"


Vi står ved de svage og kæmper for retfærdighed


Vi vogter vores tunge, hænder og lænd


For os er diolog en skoling til at blive "det perfekte menneske"


Vi respekterer alle religioner og går ind for sekularisme

“ everything, except the cheek of a lover, can be shared

Seyh Bedrettin